BIODIZEL

 

Kompletan sistem za proizvodnju biodizela koji se sastoji iz reaktora, taložnika, komandnog sistema sa PLC-om, posude za vakuumiranje, kolone za isparavanje, metanol sistema sa svojom pumpom, jonskog izmenjivača, rashlade i statičkog mešanja.

Kapacitet: 8 sati / 2.000 litara

 

Jonski izmenjivač

 

PLC

 

Ventilska tehnika

 

Kolona sa posudama

 

Kolona sa posudama od 1.000 L redno povezane sa svojim pumpama i usmerenim izlascima je elemenat ultrazvučnog sistema koji se sastoji iz 3 posude sa pumpama, ultrazvični sistem od 2,5 kW sa kapacitetom od 2.000 L na sat. Uz ultrazvučni sistem je potrebna centrifuga sa kapacitetom koji zadovoljava ultrazvučne elemente.

4 x 2,5 kW proizvodimo na sat 8.000 L biodizela. Taj kapacitet centrifuga mora da savlada sa izdvajanjem glicerina i sapuna iz proizvedenog biodizela (kod manjih kapaciteta može se raditi sa klasičnim taloženjem).

 

Centrifuga sa kapacitetom od 15.000 l/h

 

Šema proizvodnje biodizela sa ultrazvučnim sistemom

 

Proces u saradnji sa firmom Hieschler, kapacitet je fleksibilan.

Svi elementi se mogu dobiti i uraditi po potrebi.

Gotov biodizel se može još i vakumirati radi metanola ako je potrebno.

 

BD-150

 

Reaktor : 330 litara prohrom posuda prečnika 60 cm sa komandnim ormanom

Celokupni gabariti: 1,65 m visina;  0,85 sirina;  0,75 m dubina,   težđina: 240 kg
Sa merenjem nivoa grejač 6 kW, Level Sensor
Cirkulaciona i transferna pumpa: 400 V, 1.5 kW, 70 l/min

Metoxid-posuda za mesanje i prijem metanola: 60 litara od prohroma

Dimenzije 1.4571m x 1,50 m, 0,70 x 0,80 m osnovne povrsine,  težina: 95 kg,
Cirkulaciona i transferna pumpa : 400 V, 0,35 kW, 20 l/min

Oprema : 10 m transparent crevo Biodiesel , Titrationi-Set sa uputstvom za rad i propisima eksplozivnih materija

Opcija : Obuka od 2 radna dana za proizvodnju biodizela i propisima za kvalitet goriva sa strane profesora Aleksić Velimira

Proizvedeni  Biodiezel odgovara standardima e: EN 14214(2005) und ASTM 6751-02

CE – konformacija .  

Garancija : 12 meseci

Sendimentacioni tank od plastike ili sličnih materijala. Kapacitet 150 l po šarži.

Izrađujemo modele ovog tipa od BD 80 – BD 280, sledeći modeli Vam stoje na raspolaganju:

BD-80 - reaktor, posuda za metanol sa pumpom, plastična posuda od 200 litara za taloženje glicerina, pumpa za povratak biodizela iz taložnika glicerina u reaktor za vakumiranje biodizela

BD-150 – prikazan na slici

BD-200 – bez dodatnih posuda za glicerin (investitor postavlja posudu za dnevnu proizvodnju, vrši se etapno taloženje), zatim se vrši vakumiranje celodnevne proizvodnje.

BD-280 – sistem sa kolonom za vakumiranje, plastičnom posudom za taloženje, filter kolonom.

 

Poliranje ili pranje glicerina do stepena čistoće 98%