BRIKETIRANJE

Mehaničke prese

 

Mašina za briketiranje BT-60 je namenjena za proizvodnju briketa prečnika 60 mm i dužine od 25-200 mm, od obrađene sirovine biomase: piljevine, komine i useva slame. Na ovaj način do sada beskorisna sirovina pretvara u ekološko gorivo koje sadrži samo male količine hlora i sumpora i može se ložiti u bilo kojem tipu peći.

Specifikacija jedne linije za proizvodnju briketa:

 

Prosečni parametri gotovog proizvoda - briketa

  Piljevina Slama
Grejna vrednost
18000-20000 kJ/kg
13000-15000 kJ/kg
Pepeo
3%
7,4 - 7,8 %
Hlor
0,02 - 0,03 %
0,04 - 0,045 %
Sumpor
0%
0,246 - 0,276 %

Ekscentrična klipna mašina za briketiranje BT-60

 

 

Linija za briketiranje piljevine i slame

 

Jedna linija od 350 - 600 kg/h

 

Dupla linija od 700 - 1.200 kg/h

 

Dupla linija

 

Četri linije 2.000-2.400 kg/h

 

Dupla linija sa tomahavk sistemom sečenja

 

Hidraulične prese

Prese za Briketiranje  GP 60-150

 

Hidraulika, centralno podmazivanje, kontrola dužine, komandni orman

Briketiranje svih indistriskih otpadnih sirovina

 

 

 

Prijemni bunker u svim dimenzijama

Prilazni komandni sistem sa pultom za komande i manuelno posluživanje

Snabdevanje alata preko pužnog transportera sa doziranjem materijala.

Alat za briketiranje sa 2 pravca sabijanja, senzorskom kontrolom za regulisanje predpritiska i završne faze briketa

Hidraulični konstantni pritisak za kvalitetan briket

 

 

Proces Punjenje bunkera sa pužnim transportom ili ručno, konstantno mešanje obezbeđuje da pužni transporter ima dovoljno materijala za snabdevanje prese. Sa gornjim alatom se vrši prva faza sabijanja –sa donjim alatom se daje oblik i završna faza sabijanja.Kod briketiranja su važni sledeći faktori : vlaga materijala do 18% i dobro samleveni ili usitnjeni materijal. U zavisnosti od materijala i tipa prese, se može proizvesti do 350 kg/h briketa . Prečnik briketa -50-60-70 mm Elektromotori od 7,5 kw -11 kw

GP 100 sa briketom Ø 160mm

Alat sa Hid. Sistemom

Tandem prese                

 

GM sistem levo i GM sistem desno

 

Kod svih modela transport 0,6 kW motor za mešanje 0,5 kW

Svi boksovi za prijem materijala se izrađuju po potrebi i nameni.

Isporučujemo sa presama, sve pužne i spiralne transportere, sa automatizacijom .

Pakovanje gotovih briketa klipovanje vreća sa merenjem.

 

Prese Serije Genius I, II , III

 

 

Serija Genijus-namena ovih presa nalazi svrhu u briketiranju :pilotine, slame, papira,svi otpadni materiali od drveta i plastike.Sa svojom skromnom cenom je idealna investicija za početnu proizvodnju briketa.

Kompletna presa sa memorijalnim sistemom

 

Hidraulika, elek. motori, rotaciono punjenje i pužno punjenje

 

Po potrebi i tipu prozvodnje prijemni bunkeri

Komandni sistem sa komandama

Snabdevanje alata prese

Komora za presovanje sa 2 sabijanja –kontrolni senzori

Kontrola konstantnog pritiska kod svih vrsta materijala

Prijemni bunker od 1m³ (opcija) sa filterom za prašinu i snabdevanjem alata sa materijalom preko rotacionog ili pužnog punjenja snabdeva alat za presovanje. Prva faza sa pred pritiskom i završna faza pritiska za gotov proizvod. Sve operacije se vrše preko memorijalne SPS ćelije sa kontrolom za konstanti pritisak i vremenskih intervala.

Sistem za prašinu

Zaštitno korito za presu

 

Tehnički podaci

Sa ciljem rešavanja problematike obnavljanja i iskorištavanja energije se ovi tipovi presa uklapaju u sve koncepte. Sa svojim cenama su idealne za svaku vrstu delatnosti, od poljoprivrede do industrije, kao i za sve prerađivače, drvne, prehrabene i metalne industrije, sa mogućnosti iskorištavanja otpadnih i potencionalnih sirovina.