FARM SILOSI

 

Silos od Ø 2,30 m sa merdevinama,sigurnosnim kavezom,vratima za pristup, zidnom lajsnom i rukohvatom

1.1 Pocinkovano, levak od 67º, kvalitet Z-450

Šifra

Ø
mm

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

a (º)

Br. noga

Težina ca.

Kapacitet m³

Kapacitet (δ=650kg/m³)

SG231T67P4

2.300

5.230

720

1.140

2.245

1.125

67º

4

539

9,61

6.246

SG232T67P4

2.300

6.370

720

2.280

2.245

1.125

67º

4

618

14,34

9.321

SG233T67P4

2.300

7.510

720

3.420

2.245

1.125

67º

4

703

19,07

12.395

SG234T67P4

2.300

8.650

720

4.560

2.245

1.125

67º

4

835

23,80

15.470

Silos od Ø 2,50 m sa merdevinama,sigurnosnim kavezom,vratima za pristup,zidnom lajsnom i rukohvatom

2.1 – Metalni levak od 57º

2.1.1 – Pocinkovani, kvalitet Z-450

Šifra

Ø
mm

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

a (º)

Br. noga

Težina ca.

Kapacitet m³

Kapacitet (δ=650kg/m³)

SG250/1T57

2.550

4.805

765

1.140

1.680

1.220

 57º

4

 511

 10,34

6.721

SG250/2T57

2.550

5.945

765

2.280

1.680

1.220

 57º

4

 610

 16,15

 10.498

SG250/3T57

2.550

7.085

765

3.420

1.680

1.220

 57º

4

 697

 21,96

 14.274

SG250/4T57

2.550

8.225

765

4.560

1.680

1.220

 57º

4

 833

 27,76

 18.044

SG250/5T57

2.550

9.365

765

5.700

1.680

1.220

 57º

4

948

33,57

21.821

2.1.2 – Predlakirana, zelena boja

Šifra

Ø
mm

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

a (º)

Br. noga

Težina ca.

Kapacitet m³

Kapacitet (δ=650kg/m³)

SG250/1T57

2.550

4.805

765

1.140

1.680

1.220

 57º

4

 511

 10,34

6.721

SG250/2T57

2.550

5.945

765

2.280

1.680

1.220

 57º

4

 610

 16,15

 10.498

SG250/3T57

2.550

7.085

765

3.420

1.680

1.220

 57º

4

 697

 21,96

 14.274

SG250/4T57

2.550

8.225

765

4.560

1.680

1.220

 57º

4

 833

 27,76

 18.044

SG250/5T57

2.550

9.365

765

5.700

1.680

1.220

 57º

4

948

33,57

21.821

2.2 – Metalni levak 60º
2.2.1 - Predlakirana, zelena boja

Šifra

Ø
mm

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

a (º)

Br. noga

Težina ca.

Kapacitet m³

Kapacitet (δ=650kg/m³)

SG250/1T60

2.550

4.795

765

1.140

1.900

 990

 60º

4

547

 10,78

 7.007

SG250/2T60

2.550

5.935

765

2.280

1.900

 990

 60º

4

 653

 16,59

 10.784

SG250/3T60

2.550

7.075

765

3.420

1.900

 990

 60º

4

 746

 22,39

 14.554

SG250/4T60

2.550

8.215

765

4.560

1.900

 990

 60º

4

 891

 28,20

 18.330

SG250/5T60

2.550

9.355

765

5.700

1.900

 990

 60º

4

 1014

 34,01

 22.107

2.3 – Metalni levak od 67º
2.3.1. – Pocinkovan, kvalitet Z-450

Šifra

Ø
mm

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

a (º)

Br. noga

Težina ca.

Kapacitet m³

Kapacitet (δ=650kg/m³)

SG250/1T67

2.550

5.415

765

1.140

2.500

1.010

 67º

4

565

 11,98

7.787

SG250/2T67

2.550

6.555

765

2.280

2.500

1.010

 67º

4

 664

 17,79

 11.564

SG250/3T67

2.550

7.695

765

3.420

2.500

1.010

 67º

4

 756

 23,60

 15.340

SG250/4T67

2.550

8.835

765

4.560

2.500

1.010

 67º

4

 893

 29,40

 19.110

SG250/5T67

2.550

9.975

765

5.700

2.500

1.010

 67º

4

 990

 35,21

 22.887

2.3.2. - Predlakirana, zelena boja

Šifra

Ø
mm

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

a (º)

Br. noga

Težina ca.

Kapacitet m³

Kapacitet (δ=650kg/m³)

SG250/1T67

2.550

5.415

765

1.140

2.500

1.010

 67º

4

565

 11,98

7.787

SG250/2T67

2.550

6.555

765

2.280

2.500

1.010

 67º

4

 664

 17,79

 11.564

SG250/3T67

2.550

7.695

765

3.420

2.500

1.010

 67º

4

 756

 23,60

 15.340

SG250/4T67

2.550

8.835

765

4.560

2.500

1.010

 67º

4

 893

 29,40

 19.110

SG250/5T67

2.550

9.975

765

5.700

2.500

1.010

 67º

4

 990

 35,21

 22.887

2.4. – Sa bočnom cevi za pražnjenje
2.4.1. - Pocinkovani, kvalitet Z-450

Šifra

Ø
mm

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

a(º)

Br. noga

Težina ca.

Kapacitet m³

Kapacitet (δ=650kg/m³)

SG250/1CD1T

2.550

5.425

765

1.140

1.360

700

44º

4

573

 10,00

6.500

SG250/2CD1T

2.550

6.565

765

2.280

1.360

700

44º

4

 662

 15,80

 10.270

SG250/3CD1T

2.550

7.705

765

3.420

1.360

700

44º

4

 747

 21,60

 14.040

SG250/4CD1T

2.550

8.845

765

4.560

1.360

700

44º

4

 8885

 7,40

 17.810

*Ne uračunava se dimenzija cevi

2.4.2 – Predlakirano, zelena boja

Šifra

Ø
mm

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

a(º)

Br. noga

Težina ca.

Kapacitet m³

Kapacitet (δ=650kg/m³)

SG250/1CD1T

2.550

5.425

765

1.140

1.360

700

44º

4

573

 10,00

6.500

SG250/2CD1T

2.550

6.565

765

2.280

1.360

700

44º

4

 662

 15,80

 10.270

SG250/3CD1T

2.550

7.705

765

3.420

1.360

700

44º

4

 747

 21,60

 14.040

SG250/4CD1T

2.550

8.845

765

4.560

1.360

700

44º

4

 8885

 7,40

 17.810

 

Silos prečnika 3m i 3,5 sa lestvama,siguronosnim kavezom,prijemnim vratima,lajsnama,rukohvatom

3.1.1. - Pacinkovani, kvalitet Z-450

Šifra

Ø
mm

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

a(º)

Br. noga

Težina ca.

Kapacitet m³

Kapacitet (δ=650kg/m³)

SG300/1T66

3.055

5.365

690

1.140

2.935

600

66º

6

1.142

18,37

11.940

SG300/1T66

3.055

6.505

690

2.280

2.935

600

66º

6

1.299

26,72

17.368

3.2. – Silos Ø 3,50 m
3.2.1. - Pacinkovani, kvalitet Z-450

Šifra

Ø
mm

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

a(º)

Br. noga

Težina ca.

Kapacitet m³

Kapacitet (δ=650kg/m³)

SG300/1T66

3.500

5.915

790

1.140

3.385

600

66º

6

1.302

25,04

16.276

SG300/1T66

3.500

7.055

790

2.280

3.385

600

66º

6

1.462

35,64

23.166