GEK GASIFIKATOR

 

Elementi:

 1. Upaljač
 2. Auspuh
 3. Rezervoar
 4. Nepovratni ventil rezervoara
 5. Vazdušni filter motora
 6. Kondenzaciona boca motora
 7. Regulator
 8. Prekidač za gorivo
 9. Kompresor za vazduh
 10. Sigurnosni termalni ventil
 11. Sistem otresanja rešetke
 12. Reaktor
 13. Nosač

 

 

 

 

 

 

 

 

Sirovina

Najbolja sirovina za GEK gasifikator je sitna drvena biomasa puna ugljenikom. Idealna veličina biomase iznosi 10 - 50mm.

1 kg drvene biomase = 2m³ gasa = 1 KS/h = 0.75 kW/h

Iz ove računice dolazimo do zaključka da nam je za 1 kW/h potrebno 1.2 kg drvene biomase.

Vrsta biomase Da li može? Kvalitet Komentar
Mek drveni čips
Da
Odličan
komadi 10-50 mm
Tvrdi drveni čips
Da
Odličan
komadi 10-50 mm
Ljuske oraha
Da
Odličan
Potrebna završna priprema
Ljuske kokosovog oraha
Da
Odličan
Izlomljene u komadiće
Kafeni talog
Da
Ok
Peletirano
Pilotina
Da
Ok
Peletirano
Klipovi kukuruza
Da
Ok
Izlomljeni u komadiće
Fekalije
Da
Ok
Isušene do 30% vlažnosti
Slama
Ne
U razvoju
Ostaci šećerne repe
Ne
U razvoju
Kukuruzovina
Ne
U razvoju

 

Specifikacije Gasifikatora kapaciteta 10 kW i 20 kW

Specifikacije 20 kW 20 kW 10 kW 10 kW
Frekvencija (Hz)
GM Vortec 3000
GM Vortec 3000
Kubota DG-927
Kubota DG-927
Motor
Meccalte NPE32
Meccalte NPE32
Meccalte ECP3_2
Meccalte ECO3N_4
Generator
1500
1800
3000
1800
Broj obrtaja
54
54
27
27
Gasni izlaz
4-20
4-20
2-10
2-10
Nosači generatora
4
4
2
4
Napredovanje varnice
~7.5° od varnice
~7.5° od varnice
10° od varnice
Varnica
Potrošnja biomase (kg/kWh)
1.2
1.2
1.2
1.2
Prosečna potrošnja pri maksimalnom radu (kg/h)
26,8
26,8
13,4
13,4
Db ocena na 7m udaljenosti
70
70
60
60