OPREMA ZA MUŽU

 

Model objekta, idealno kod manjeg broja životinja muženje u štali

oprema za mužu model

•Sa mestima za vezanje
•Pulsiranje pneumatski električni sa predsimulacijom i automatski stop

 

Vakum sistemi

 

Pranje, dezinfekcija

 

Automatski sistem kontrole i statistike

 

AFI-FLO 9000

AGROMILK AG je novi sistem sa najnovijim i najmodernijim sistemom kontrole protoka količine i kvaliteta mleka. AFI-FLO 9000, je povezan sa tačnom identifikacijom procesa muže i količine protoka za svaku životinju pojedinačno, povezano sa elektronskim centrom. Statistika je konduktivna što omogućuje otkrivanja raznih smetnji na vimenima životinje i automatsko prekidanje procesa, sa čime sprečavamo ulazak lošeg mleka u sistem cisterni.

Podaci za sistem: 
Statistika količine, kvaliteta mleka, statistika težine životinje, proces ishrane i efekat ishrane prema datoj količini mleka, dnevna i mesečna statistika  životinja su numerisane preko karte na ušima životinja sa brojevima koji se registruju prilikom pristupa muženju.

Opis i mogućnosti sistema AFI-FLO 9000:
-  merenje pokazivanje protoka  (konduktivitet),
-  informacija Laktationizacija za svaku životinju,
-  pokazivanje ulaska i izlaska pojedinačnih muznih mesta,
-  stalna kontrola količine i protoka,
-  kodirane informacije identifikacija,
-  direktno povezano sa automatskom identifikacijom,
-  informacije sa prostorom muženja, prekid početak,
-  direktna komunikacija sa procesom muženja informiše smetnje kod problematičnih slučajeva životinja,
- informacija o antibioticima i primeni blokiranje lošeg mleka.