TEHNOLOGIJA I OPREMA ŠTALA

Uzgoj svinja

 

Oplodjavanje - priprema

Linijski boksovi

Kavezi sa različitim modelima i vratima i hvatanjem svinja za razne potrebe, optimalno pomeranje, zaštita od griženja, vertikalne cevi blokiraju penjanje, zadnji oslonac se može podesiti i izmeniti po nagibu patosa, po potrebi izrada od prohroma .

kavezi sa okvirimakavezi sa salon vratima

Kavezi sa okvirima za kipovanje i kavezi sa salon vratima

 

kavez sa valovimakavez za oplodjavanje

Kavez s podignutim valovima od prohroma, sistemom doziranja (volumenski sistem) s lancem ili sajlom i Kavez idealnih dimenzija za oplodjavanje, vrata u oba pravca sa blokadom, za optimalan rad sa svinjama

 

Kombinovani boksovi

Sistem zatvaranja poleganja za tov svinja

Kombinovani boksovi su moderna i nova metoda tovljenja svinja po novim propisima grupnog tova suprasnih svinja. Sa ovom metodom se ekonomično koristi prostor i služi da se krmače kratkoročno fiksiraju na oplođavanje. Namenski konstruisani zid za spajanje boksova omogućuje redno spajanje boksova za određenu grupu svinja koji se mogu centralno otvarati i zatvarati, ujedno pružaju mogućnost oplođavanja kod zatvorenih vrata boksa.

 

Primer planiranja - postavljanja bokseva

 

 

Kratka linija ishrane

Tehnika za ishranu suprasnih krmača

Kratke linije za ishranu sa nazivom Quickfeeder su idealne za racionalni tov određenih grupa svinja npr. suprasne krmače jer ispunjavaju sve uslove za namene i potrebe u štalama.

Varijanta duplog valova od prohroma, sa doziranjem hrane i vode je idealna varijanta za zdrav uzgoj.

Primer planiranja i postavljanja

 

Uzgoj prasića

Velika odeljenja sa tečnom hranom, automati sa cevnim sistemom, doziranjem, zidovi za razdvajanje od profilne plastike ili pocinkovanih rešetki za razdvajanje.

 

Sortiranje

 

Odeljenje za tov

Trapezne šine, PVC profilni zidovi, Schnit panel plus - panel od plietilena za zidove razdvajanja

 

Hranilice

MaksiMat, K Flex i S Flex, AP-Swing

 

Weda oprema za sistem tečne ishrane

 

Kompletan sistem sa silosima – skladištenjem -pripremom