POGONI ZA PROIZVODNJU SIREVA

 

Mini sirarnice

Mini sirarnica

Kompletna tehnološka linija za preradu mleka po najsavremenijoj tehnologiji.

Linija se proizvodi od najkvalitetnijih nerđajućih čelika i po osnovnim tehnološkim i tehničkim karakteristikama ravna je opremi evropskih proizvođača.

Opremljena je savremenim uređajima za kontrolu i poluautomatskom regulacijom tehnološkog procesa.

Tako je koncipirana i opremljena da može kompletno da isprati ceo proces po modelu "sir u ruke" jer oprema obuhvata ceo proces od sirovog mleka, preko prerade do zrenja, nege i pakovanja sira.

Proizvodnja raznih vrsta sireva, kako tradicionalne bele punomasne kriške, tako i proizvodnja polutvrdih sireva u tipu edamer, gouda, trapist ili neki drugi sir za čiju se tehnologiju odluči investitor. Polutvrde sireve je moguće proizvoditi u raznim oblicima kao i u različitim pakovanjima.

Preradom bez standardizacije od 500 litara sirovog mleka može se dobiti:

Uz dodatak opreme može se proizvoditi puter, jogurt ili kiselo mleko.

 

Mini linije

kazan za sir Kazan za sir od 70l

Prohrom 70 L sa gasnim gorionikom 11kW.

Posuda je namenjena specijalno za proizvodnju sira sa oblim dnom i duplim zidovima koji su napunjeni sa uljem, sa termostatskim podešavanjem, ručno ili električno mešanje.

Sa mini linijom se može dobiti 15-20 kg konzumnog sira dnevno sa jednim procesom.

Potrebna oprema:

 

Kalupi za sireve

Za sveže i meke sireve

1

1051/3345

87
82
73
100 g
2
1052/3734
90
70
105
125 g
3
1053/3402
99
92
78
125 g
4
1054/3343
85
57
80
125 g
5
1055
srce forma
-
-
150 g
6
1056/3809
100
90
105
200 g
7
1057/3404
135
108
123
800 g
8
1058*/3658
100
100
100
200 g
9
1059*/3842
100
100
110
250 g
10
1060/P632
100
100
80
400 g

* bez dnola

 

Slika Art.- Nr. Ø u cm gore Visina u cm Težina sira

Poklopac za pritisak

Art.-br.

11
1061/F307
7,5
9,0
100 g
1062
12
1063/F309
9,6
9,2
200 g
1064
13
1065/F310
12,0
13,5
800 g
1066
14
1067/F601
14,5
14,0
1200 g
1068
15
1069/F603
16,0
15,7
1800 g
1070
16
1071/F605
18,0
15,2
2200 g
1072
17
1073/F606
20,0
15,6
2800 g
1074
18
1075/F607
22,0
16,0
3500 g
1076
 
1075/F607
25,0
16,0
5000 g
761

*sa dnolom

Za sve vrste sireva izradjuju se kalupi po želji kupca.

 

Kalupi sa dnolom za sve sireve

Broj na slici Naziv Art.-Nr.
1
Kadova, 450 g sa poklopcem
1080
1
Kadova, 1000 g  sa poklopcem
1081
1
Kadova, 1,5–2 kg  sa poklopcem
1082
2
Kadova, 3–3,5 kg  sa poklopcem
1083
3
Gouda, 650 g  sa poklopcem
1077
4
Gouda, 2000 g  sa poklopcem
1078
4
Gouda, 4000 g  sa poklopcem
1079
5
Forma 20x13x11 cm
1092
6
Cilindar 9,6 Ø – dno sa rupama
1089
7
Cilindar 5,5 Ø -  dno sa rupama
1090
8
Forma 28/26 cm x 16 cm visina
1097
8
Forma 37/35 cm x 20 cm visina
1098
9
Forma 5-6 kg 27,5 Ø dno
1094
9
Forma 7-8 kg 32,5 Ø dno
1095
9
Poklopac 27,5 ili 32,5
1096
10
Kalup za planinski sir 10-11 kg, 36 cm
1087
11
Poklopci za pritisak sa ručicom
1088