ŠTOFANI SILOSI

Silosi za stočnu hranu

 

DIMENZIJE SILOSA-tehnički podaci

Zaštićen od UV zračenja 100% polyester vlakno

Tip silosa

Sadžaj silosa  

 

Dimenzije okvira u m

 

 

 

cbm¹

dužina x širina² 

visina rama²

visina silosa u m ³

F 10/15

1,20

0,70

1,10 x 1,10

2,25

1,50

F 10/20

1,70

1,00

1,10 x 1,10

2,75

2,00

F 10/25

2,30

1,40

1,10 x 1,10

3,25

2,50

F 12/16

1,60

0,90

1,30 x 1,30

2,35

1,60

F 12/20

2,20

1,30

1,30 x 1,30

2,75

2,00

F 12/24

2,80

1,70

1,30 x 1,30

3,15

2,40

F 12/28

3,50

2,10

1,30 x 1,30

3,55

2,80

F 12/32

4,10

2,40

1,30 x 1,30

3,95

3,20

F 12/36

4,70

2,80

1,30 x 1,30

4,35

3,60

F 12/40

5,30

3,10

1,30 x 1,30

4,75

4,00

F 15/22

3,50

2,10

1,60 x 1,60

2,95

2,20

F 15/26

4,40

2,60

1,60 x 1,60

3,35

2,60

F 15/30

5,30

3,20

1,60 x 1,60

3,75

3,00

F 15/35

6,50

3,90

1,60 x 1,60

4,25

3,50

F 15/40

7,60

4,60

1,60 x 1,60

4,75

4,00

F 15/45

8,80

5,30

1,60 x 1,60

5,25

4,50

F 18/22

4,60

2,70

1,90 x 1,90

2,95

2,20

F 18/25

5,70

3,40

1,90 x 1,90

3,25

2,50

F 18/30

7,20

4,30

1,90 x 1,90

3,75

3,00

F 18/35

8,90

5,30

1,90 x 1,90

4,25

3,50

F 18/40

10,60

6,30

1,90 x 1,90

4,75

4,00

F 18/45

12,20

7,30

1,90 X 1,90

5,25

4,50

F 21/24

6,30

3,80

2,20 x 2,20

3,15

2,40

F 21/26

7,20

4,30

2,20 x 2,20

3,35

2,80

F 21/28

8,20

4,90

2,20 x 2,20

3,55

2,80

F 21/33

10,70

6,40

2,20 x 2,20

4,05

3,30

F 21/36

11,70

7,00

2,20 x 2,20

4,35

3,60

F 21/40

13,30

8,00

2,20 x 2,20

4,75

4,00

F 21/45

15,50

9,30

2,20 x 2,20

5,25

4,50

F 24/30

10,90

6,60

2,50 x 2,50

3,75

3,00

F 24/32

12,10

7,30

2,50 x 2,50

3,95

3,20

F 24/35

13,60

8,10

2,50 x 2,50

4,25

3,50

F 24/40

16,60

10,00

2,50 x 2,50

4,75

4,00

F 24/47

20,70

12,40

2,50 x 2,50

5,45

4,70

F 30/35

18,70

11,20

3,10 x 3,10

4,25

3,50

F 30/40

23,20

13,90

3,10 x 3,10

4,75

4,00

F 30/45

27,70

16,60

3,10 x 3,10

5,30

4,50

F 32/51

33,50

20,00

3,30 x 3,30

6,10

5,10

F 32/60

42,00

25,00

3,35 x 3,35

7,00

6,00

F 35/60

50,00

30,00

3,65 x 3,65

7,00

6,00

1. Date i proračunate nasipne težine 0,6 t/m³
2. Slobodni prostor ispod silosa 0,65 m
3. Potrebni gornji slobodni prostor za punjenje silosa   0,4-1,0 m

 

Primeri postavljanja silosa:

 

Primeri silosa

1. Silos od crnog štofa otporni na UV zračenje
2. Silos u drvenom ramu
3. Silos sa konusom od 60º
4. Silos od belog štofa

 

Silosi za mineralne materije

Tip silosa

Sadržaj silosa       

 

Dimenzije okvira u m

 

 

 

cbm¹

dužina x širina² 

visina rama²

visina silosa u m ³

 M 10/20

1,69

1,69

1,10 x 1,10

2,75

2,00

M 12/20

2,30

2,30

1,30 x 1,30

2,75

2,00

M 12/28

3,45

3,45

1.30 x 1,30

3.55

2.80

M 15/22

3.50

3.50

1.60 x 1,60

2,95

2,20

M 18/24 

5,10

5,10

1,80 x 1,80

3,15

2,40

M 21/24

6,30

6,30

2,20 x 2,20

3,15

2,40

M 21/28

8,20

8,20

2,20 x 2,20

3,55

2,80

 

 

1.Nasipna težina 1t/m³

2. Slobodni prostor ispod silosa 0,65m

3. Potrebni gornji slobodni prostor za punjenje silosa 0,4-1,0m

 

 

 

 

 

Silosi za žitarice

Silosi su namenjeni za držanje žitarica sa relativnom vlagom od 15% koji poseduju konus za ventilaciju. Kod vlage od 17% uključuje se ventilacija od 1-2h dnevno sa čime se ubrzava proces sušenja žitarica.

Tip silosa

Sadržaj silosa       

 

Dimenzije okvira u m

 

 

 

cbm¹

dužina x širina² 

visina rama²

visina silosa u m ³

G 10/15

1,20

0,97

1,10 x 1,10

2,40

1,50

G 10/20

1,70

1,37

 1,10 x 1,10

2,90

2,00

G 10/25

2,20

1,77

1,10 x 1,10

3,40

2,50

G 12/20

2,40

1,92

1,30 x 1,30

2,90

2,00

G 12/25

3,10

2,50

1,30 x 1,30

3,40

2,50

G 12/30

3,90

3,10

1,30 x 1,30

3,90

3,00

G 15/22

4,10

3,30

1,60 x 1,60

3,10

2,20

G 15/25

4,70

3,80

1,60 x 1,60

3,40

2,50

G 15/30

5,95

4,70

1,60 x 1,60

3,90

3,00

G 15/35

7,00

5,60

1,60 x 1,60

4,40

3,50

G 15/40

8,10

6,50

1,60 x 1,60

4,90

4,00

G 15/45

9,30

7,40

1,60 x 1,60

5,40

4,50

G 18/25

6,60

5,30

1,90 x 1,90

3,40

2,50

G 18/30

8,30

6,60

1,90 x 1,90

3,90

3,00

G 18/35

9,90

7,90

1,90 x 1,90

4,40

3,50

G 18/40

11,50

9,20

1,90 x 1,90

4,90

4,00

 G 21/25

8,60

6,90

2,20 x 2,20

3,50

2,50

G 21/30

10,90

8,70

2,20 x 2,20

4,00

3,00

G 21/35

13,00

10,40

2,20 x 2,20

4,50

3,50

G 21/40

15,30

12,20

2,20 x 2,20

5,00

4,00

G 24/30

13,80

11,00

2,50 x 2,50

4,05

3,00

G 24/35

16,80

13,40

2,50 x 2,50

4,55

3,50

G 24/40

19,50

15,60

2,50 x 2,50

5,05

4,00

G 30/30

20,30

16,20

3,10 x 3,10

4,10

3,00

G30/35

24,80

19,40

3,10 x 3,10

4,60

3,50

G 32/45

33,50

25,00

3,32 x 3,32

5,50

4,50

G 32/52

40,00

30,00

3,36 x 3,36

6,20

5,20

1. Nasipna težina  0,8t/m³
2. Slobodni prostor ispod silosa 0,8m
3. Potrebni gornji slobodni prostor za punjenje silosa   0,4-1,0m

 

Spoljnji silosi za skladištenje

Tip silosa

         Sadržaj           

 

Dimenzija okvir u metrima

 

cbm¹

dužina x širina x visina²

A 18/25

6,20

3,70

1,90 x 1,90 x 4,30

A 18/37

10,80

6,50

1,90 x 1,90 x 5,50

A 21/31

11,00

6,60

2,20 x 2,20 x 5,40

A 21/43

16,30

9,80

2,20 x 2,20 x 6,10

A 24/30

13,50

8,10

2,50 x 2,50 x 5,20

A 24/45

22,30

13,40

2,50 x 2,50 x 6,70

 

 

 

 

1. Nasipna težina  0,6t/m³
2. Slobodni prostor ispod silosa 0,9m

 

 

 

 

 

 

 

Silosi za pelete i drvene rezance

Isporuka kompletnih sistema sa montažom ili sistemom uradi sam.