SUŠENJE LUCERKE I SENA

 

U intenzivnom bavljenju stočarstvom, naročito kod proizvodnje mleka, sve je veća potreba za stočnom hranom sa visokom hranljivošću koja ujedno ne gubi strukturu sirovine i kvalitetno svarljivih sirovih vlakana. Kod izrade tvrdih sireva se izostavlja silaža iz stočne hrane jer znatno povećava udeo kiseline u mleku. Zbog klimatskih uslova i zbog želje po ranoj košnji se udeo dosušene i sušene sirovine znatno povećeva. Poznajemo više načina sušenja. Na osnovu proračuna troškova za kilogram sena najbolje se pokazala sušara sa toplotnom pumpom.

Sušenjem lucerke u sušarama dobijamo znatno povećan koeficient hranjivosti, jer trave, u prirodnom dugotrajnom procesu sušenja, gube do 25% hranjivosti. Tako se i broj kosidbi povećava do dva puta. Kod tradicionalnog sušenja sena na zemlji je prva rana kosidba zbog vremenskih uslova neizvodljiva.

Toplotna pumpa-primer sistema za 20 okruglih bala

 

MANJE POSLA

Ovaj sistem ne samo da štedi vreme i novac, već i umanjuje količinu posla oko pripreme hrane. Sa našim uređajem za sušenje ne samo da očuvamo svu hranjivu vrednost u travi, nego i prilagođavamo vreme kosidbe trenutnom stanju trave (vrednost belančevina, ugljeni hidrati, vlakna).

Količina mleka i prirast mesa najviše zavisi od udela belančevina u obroku. Kada je u obroku premalo belančevina organizam ne može da iskoristi druge hranljive sastojke čak iako ih ima u izobilju. Ako međutim obrok sadrži previše belančevina mi ih zapravo bacamo, jer životinjski organizam potroši više belančevina nego što stvarno treba.

Sa košenjem mlade trave kosimo najhranljiviju sirovinu. Ako kosimo kasnije imamo veću količinu trave, ali ne i bolji kvalitet. Takva sirovina ima preširok srazmer belančevina za unosno stočarstvo.

Kada se odlučujemo na kosidbu ne smemo misliti samo na količinu sirovine već i na njenu hranljivu vrednost. Kosimo toliko puta da dobijena sirovina odgovara najviše količinskim i kvalitativnim zahtevima. Pri tome uzimamo u obzir da ni jedna rana kosidba nije prerana i da je svaka kasna, odnosno prekasna, kosidba gospodski propust i gubitak.